• Bewust breinvoorkeuren hanteren
  • Bewust denken, kunnen, doen
  • Bewust borgen
Edisonstraat 1b
6604 BT Wijchen
E info@breinkoken.nl
T 024 - 645 56 11
De 3 belangrijke elementen van breinkoken.

1. breinvoorkeuren,
2. denken, kunnen, doen
3. borging

1. Uw teamvraag
a. U ziet uw afdelingen niet voldoende samenwerken;
b. U ziet besluiten niet of anders uitgevoerd worden dan bedoeld;
c. U ziet dat mensen te veel vrijheden nemen zonder de consequenties hiervan te overzien met negatieve gevolgen voor uw bedrijf;
d. U vindt uw team wat futloos, teveel op routine werken.

2. Onze vertaalslag naar maatwerk
a. We verdelen uw team in groepen en elke groep krijgt 1 onderdeel van het diner voor te bereiden / of we draaien halverwege rollen om (heeft men rekening gehouden met elkaars talent / voorkeur, is de communicatie helder)?
b. We geven de groep vooraf recepten waar ze uit moeten kiezen. Later brengen we deze weer terug maar wel op een andere manier. Afhankelijk van een breinvoorkeur zult u zien dat er anders mee omgegaan wordt:
c. Afhankelijk van iemands breinvoorkeur zal hij protocollen strak uitvoeren (zonder flexibiliteit) of juist alleen de regels als richtlijn gebruiken. Door mensen verantwoordelijk te maken voor het eindresultaat moeten ze het anders aanpakken:
d. Niet iedereen wil op dezelfde manier gestimuleerd worden of dezelfde brainstorm oefeningen krijgen. Dus geven we andere opdrachten per breinvoorkeur.

3. Borging
a. Per opdracht halen we de belangrijkste conclusies eruit en die schrijven we op;
b. Dan maken we een algemeen overzicht;
c. Per teamprofiel vertalen we dit in een werkplan. Het ene plan is wie doet wat wanneer en hoe, concreet, de ander is visueel, kleurrijk;
d. We volgen het proces en komen terug, na 3 maanden.

 

contact

Teamvragen deelnemers:

"Hoe voorkomen we dat vrijwillig, vrijblijvend wordt?."

"Onze besluitvorming; we komen steeds terug op genomen besluiten."

" Hoe kunnen we de samenwerking tussen de afdelingen verbeteren"

" Medewerkers doen te veel zelf, ze hebben moeite met delegeren. Daardoor verliezen we kwaliteit"